понеделник, 31 август 2009 г.

СУЕТА (по Еклисиаст)


Суета на суетите ,казва проповедникът ,
всичко е суета.
Видях всичките дела ,що се вършат под слънцето ,
и ето ,всичко е суета и гонене на вятър.
И предадох сърцето си ,за да позная мъдростта,
и да позная лудостта и безумието .
Познах , че това е гонене на вятър.
Защото в многото мъдрост има много досада,
и който увеличава знание увеличава и печал.
Има време за всяко нещо-
време за раждане и време за умиране.
Време за убиване и време за изцеляване.
Време за събаряне и време за градене .
Време за жалеене и време за ликуване.
Време за търсене и време за изгубване .
Време за мълчание и време за говорене.
Време за обичане и време за мразене.
Време за война и време за мир.
Защото каквото постига човеците ,
постига и животните - една участ имат.
Както умира единия ,така умира и другото .
Да,един дух имат всичките.
Всички отиват в едно място -
всички са от пръстта и всички
се превръщат в пепел.
Кой знае ,че дъхът на човека възлиза горе,
и че духът на животното слиза долу на земята?
Във време на благоденствие бъди весел,
а във време на злополука бъди разсъдлив.
Защото Бог постави едното до другото ,
за да не може човек човек да открие нищо,
което ще бъде подир него.
Наистина няма праведен човек на земята ,
който да струва добро и да не греши.
Защото живите поне знаят ,че ще умрат ,
но мъртвите не знаят нищо ,нито вече придобиват ,
понеже споменът за тях е забравен.
Още и любовта им,и омразата им ,
и завистта им са вече изгубени .
Нито ще имат вече някога дял в
нещо що става под слънцето.
Радвай се на живота с жената ,
която си възлюбил през всичките
дни на суетния си живот ,които ти са
дадени под слънцето - през всичките
дни на твоята суета .
И нека чуем краят на цялото слово -
бой се от Бога и пази заповедите Му,
понеже това е всичко за човека.

ВАЛ

Няма коментари: